Regulamin sklepu internetowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep-vesti.pl jest Małgorzata Chrobak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: VESTI Małgorzata Chrobak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z adresem miejsca wykonywania działalności: Świerkowa 12/1 , 91-487 Łódź.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży i dotyczy wyłącznie konsumentów.
 3. Zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towary umieszczone w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.sklep-vesti.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 7. Kupujący składający zamówienie w niniejszym sklepie zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień regulaminu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok z wyłączeniem okresu „przerwy technicznej” o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez komunikat znajdujący się na stronie sklepu.
 2. Kupujący składa zamówienie poprzez „wirtualny koszyk”.
 3. Kupujący składający zamówienie, którego wartość przekracza 300 zł zobowiązany jest rejestracji klienta w niniejszym sklepie poprzez zakładkę „załóż konto”. Kupujący dokonując rejestracji uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta oraz dokonywania zmiany danych podanych podczas rejestracji.
 4. Zamówienia realizowane są w dni robocze w najkrótszym możliwym czasie, nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od odnotowanej przez sprzedającego zapłaty za zamówiony towar. Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Złożenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez sklep tego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje droga elektroniczną na adres e-mail kupującego.
 7. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD oraz InPost.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może skorzystać z następujących form zapłaty za towar– płatność za pobraniem– przedpłata na konto za pośrednictwem systemu PayU– przedpłata bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu internetowego na dane:

Vesti Małgorzata Chrobak

Świerkowa 12/1

91/487 Łódź

BANK ING: 71 1050 1461 1000 0092 3010 2130

 1. W przypadku braku odnotowania zapłaty za towar lub informacji o wyborze przesyłki pobraniowej w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Wszystkie koszty wysyłki podane w sklepie internetowym zawierają podatek VAT.

 2. Koszty wysyłki:

10 PLN – list polecony priorytetowy, Poczta Polska

12 PLN – paczka pocztowa POCZTEX 48, Poczta Polska

15 PLN – paczka pocztowa pobraniowa POCZTEX 48, Poczta Polska

14 PLN – paczkomat, InPost

15 PLN – przesyłka kurierska, kurier DPD

20 PLN – przesyłka kurierska pobraniowa, kurier DPD

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25-12-2014r., kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od objęcia towaru w posiadanie tzn. od odebrania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek dostarczyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sklep-vesi.pl. Kupujący może również skorzystać z formularza udostępnionego przez sprzedawcę w celu odstąpienia od umowy.

 2. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy zawrzeć następujące informacje:

 • dane sprzedawcy,

 • wskazanie zwracanego towaru,

 • datę zawarcia umowy,

 • datę odebrania przesyłki

 • dane do przelewu

 • datę i podpis kupującego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Dane Sprzedawcy:

VESTI Małgorzata Chrobak

ul. Świerkowa 12/1

91-487 Łódź

Ja …………………………………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………

Data zawarcia umowy ………………………………..

Data odbioru towaru …………………………………..

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………

Dane do przelewu ………………………………………………………………………..

Data …………………………

Podpis …………………………………………………

(tylko jeżeli oświadczenie wysyłane jest w wersji papierowej)

 1. Zwrotu należy dokonać nie później niż 14 dnia od poinformowaniu sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

 2. Zwrotu towaru należy dokonać na adres:

Vesti Małgorzata Chrobak

Świerkowa 12/1

91-487 Łódź

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca cenę towaru oraz koszt przesyłki. Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 r. sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszt najtańszej przesyłki podanej w cenniku dostawy. Jeżeli w cenniku zaznaczono darmową opcję przesyłki to kupujący, który wybrał płatną przesyłkę, w przypadku zwrotu towaru otrzyma wyłącznie zwrot ceny towaru.

 3. Zwrot płatności nastąpi w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż ciągu 14 dni o daty otrzymania przesyłki wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 4. Zgodnie z art. 34 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 r. zwracany w ramach odstąpienia od umowy towar nie powinien posiadać śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25-12-2014r., kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@sklep-vesi.pl 1. lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko Kupującego oraz adres
 • adres e-mail Kupującego
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
 • przedmiot reklamacji
 • wskazanie żądania Kupującego
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje Kupującego od chwili złożenia zamówienia.
 2. 2. Firma VESTI zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu , o czym kupujący posiadający indywidualne konto w sklepie internetowym www.sklep-vesti.pl, zostanie poinformowany w wiadomości, drogą elektroniczną na adres e-mail nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w treści regulaminu. Wiadomość będzie zawierała informację o terminie zmiany regulaminu jak również prośbą o akceptację zmiany regulaminu.
 3. Sklep internetowy oraz cała jego zawartość, w szczególności: treści, zdjęcia, grafika stanowią własność firmy VESTI. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu Prawa Cywilnego, – Dz. U. Z 1964, nr 16 poz.93 z pózn. zm., oraz ustawa o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. – Dz.U. 2014 poz. 827 z pózn.zm.